Последни 10 в IMDB

Това ще е страница, която постоянно ще се обновява. На нея ще виждате последните десет заглавия, за които съм гласувал в IMDB. Мисля, че оценката сама по себе си също би могла да е ориентир, макар и да не е придружена с текст. А и човек, освен че не може, също и не бива да е компетентен по всички въпроси или теми, свързани с филмите, които гледа.

Коментари